Τρέχουσες Εκθέσεις

ΓΙΔΕΣ AND THE ABSTRACT TRUTH

Από: 24/05/2018Μέχρι: 07/07/2018

Η Gallery Kourd. Goats are painted against bright backdrops reminiscent of serial art forms such as Pop Art.