Προβολή μεγάλες εικόνες

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΛΙΩΣ

Εγκαίνια : 18/07/2018 Από : 18/07/2018 Μέχρι : 30/09/2018

Κλασσικοί και σύγχρονοι ζωγράφοι επεμβαίνουν στο εργαστήριο κεραμεικής του YRIA, στο Κώστος της Πάρου - με περιοδικές εναλλαγές των έργων στο χώρο.

Τοποθεσία Έκθεσης