Προηγούμενες Εκθέσεις

Εικόνες Λαϊκής Τέχνης

Από: 07/06/1969Μέχρι: 10/09/1969