Χωρίς τίτλο, 1997

Γιώργος Λαζόγκας (Έλληνας, 1945-)
μικτή τεχνική σε καμβά
70 x 100 εκ.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

    Η ζωγραφική του Λαζόγκα έχει βαθιά φιλοσοφική διάσταση. Ο χώρος και ο χρόνος είναι οι δύο βασικές έννοιες γύρω από τις οποίες περιστρέφεται το μεγαλύτερο μέρος του έργου του. Επίσης, αρκετές είναι οι αναφορές του σε μορφοπλαστικές εκφράσεις της αρχαίας τέχνης, όπως στο πρώτο έργο (λάδι σε καμβά, 82×83 εκ.), προβάλλοντας με τον τρόπο αυτό τη διαχρονικότητα ως στοιχείο προβληματισμού. Σε άλλα πάλι έργα, όπως στο δεύτερο (μεικτή τεχνική σε καμβά, 70×100 εκ.) ο Λαζόγκας επιλέγει μια χειρονομιακή διαδικασία στη ζωγραφική του, όπου η διαδικασία και το τυχαίο αποτελούν δομικά χαρακτηριστικά του έργου τέχνης.

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ