Χωρίς τίτλο, 2011

Κυριάκος Μορταράκος (Έλληνας, 1948-)
λάδι σε χαρτόνι
70 x 50 εκ.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

    Πρόκειται για ένα από τα πιο πρόσφατα έργα του Μορταράκου, όπου επικεντρώνεται στο θέμα των Παραθύρων. Τα Παράθυρα για τον καλλιτέχνη εμπεριέχουν τον προβληματισμό μεταξύ του κλειστού και του ανοιχτού χώρου, της αίσθησης του «μέσα» και του «έξω». Εκτός από το ζήτημα του χώρου, ο Μορταράκος αναφέρεται και σε άλλες σπουδαίες έννοιες, την επικοινωνία, την ελευθερία, εν πολλοίς το «άνοιγμα» στον κόσμο. Ο χώρος αποτελεί βασική αναζήτηση στη ζωγραφική του, που με τον τρόπο αυτό αποκτά προσωπική, αλλά και φιλοσοφική διάσταση που σχετίζεται με τη μνήμη, την απώλεια και την παρουσία.