• Ο κότσυφας στο φυλάκιο της Ηρώδου Αττικού2019100 x 120 cmλάδι σε καμβά
  • Ο Γκρος στο παράθυρο του εργαστηρίου201880 x 100 cmλάδι σε καμβά
  • Η πάπια στην λίμνη του Εθνικού Κήπου201980 x 100 cmλάδι σε καμβά
Προβολή μεγάλες εικόνες

LONG DAYS

Από : 17/10/2019 Μέχρι : 23/11/2019

Ο επιμελητής της έκθεσης Κωνσταντίνος Παπαχρίστου σημειώνει :

« […] Παρατηρώντας τα έργα της έκθεσης, αντιλαμβάνεται κανείς ότι η Μαρία Φιλιππακοπούλου δεν θέλει απλώς να αποτυπώσει ένα στιγμιότυπο, ούτε να παγώσει τον χρόνο σε μια συγκεκριμένη στιγμή. Επιδίωξή της είναι να διηγηθεί μια ιστορία χωρίς τον περιορισμό του χρόνου, με όσο το δυνατόν λιγότερες λέξεις ώστε να είναι πλήρης χωρίς να είναι κουραστική. Η ζωγράφος δεν οριοθετεί την αρχή και το τέλος της ιστορίας, αλλά πλάθει το σενάριο και αφήνει τον θεατή να φανταστεί την εξέλιξή του. Δημιουργούνται με τον τρόπο αυτό έντεκα ιστορίες αστικής καθημερινότητας, που μπορούν να αντιμετωπιστούν είτε αυτόνομα είτε ως μέρος ενός συνόλου.

Η μετάβαση από την προσπάθεια σύλληψης της στιγμής και την απεικόνιση ενός στιγμιοτύπου στη διήγηση μιας σύντομης αλλά περιεκτικής ιστορίας, είναι μια σπουδαία εξέλιξη στο έργο της  Μαρίας Φιλιππακοπούλου. Σημαντικό ρόλο σε αυτό έπαιξε η επαφή της με τα ιαπωνικά χαϊκού, τις σύντομες αυτές ποιητικές φόρμες όπου μέσα σε δεκαεπτά συλλαβές περιγράφεται μια εικόνα της φύσης. […] »

Τοποθεσία Έκθεσης