Η Ελλάδα αλλιώς

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΛΙΩΣ

18 ΙΟΥΛΙΟΥ – 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Κλασσικοί και σύγχρονοι ζωγράφοι επεμβαίνουν στο εργαστήριο κεραμεικής του YRIA, στο Κώστος της Πάρου – με περιοδικές εναλλαγές των έργων στο χώρο.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Πάρος