ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΥΡΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙ ΓΕΩΡΓΙΕΦ

Greek

Kyris met Georgiev at the peak of the Greek economic crisis and since then the two have been in a constant artistic dialogue. “Voyage Within” is the first project of Kyris and Georgiev as an artistic duo. The portraits distil experiences of Kyris during imaginary, subconscious and literal travels around the world. The photographer focuses his gaze on the roots of tradition, expressed through a free creative approach that is far from folk imagery. Georgiev reaches for the canvas and subtly embellishes its details and fragments, endowing Kyris’ portraits with a vibrant third dimension, unlocking new, multiple readings of the same image, this time through texture. Kyris’ and Anatoli’s sartorial approach to the Greek tradition is a free, uncommitted reading, which is however soon to transform into a big historical project.

ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
  • ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΥΡΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙ ΓΕΩΡΓΙΕΦ
    25 ΜΑΡΤΙΟΥ - 03 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

  • ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΥΡΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙ ΓΕΩΡΓΙΕΦ
    21 - 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021