Σπασμένη Πραγματικότητα

ΣΠΑΣΜΕΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 – 01 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Η επιμελήτρια της έκθεσης Λήδα Καζαντζάκη σημειώνει:

«Η κρίση αποτελεί την ετεροτοπία όπου δημιουργούνται οι ρήξεις με την κατεστημένη κοινωνική και πολιτισμική τάξη πραγμάτων στο πέρασμα του 19ου προς τον 20ο αιώνα.

Είναι τα σημεία από τα οποία ξεκινούν οι νέοι χαράκτες και συνομιλούν έτσι με τους καθιερωμένους «παλαιούς» ζωγράφους και χαράκτες.

Διαδηλώνουν με τις διαφορετικές τεχνικές που χρησιμοποιούν πάνω σε διαφορετικά υλικά, τη συνέχεια αυτής της μαγικής και ακόμα τόσο παραγνωρισμένης στη χώρα μας χαρακτικής τέχνης από τις απαρχές της – στις προϊστορικές βραχογραφίες – και τη διαμόρφωσή της μέσα στο μοντέρνο μέχρι τις μέρες μας.

Δημιουργούν με βάση τη γνώση της ιστορίας της τέχνης άλλα και την ανθρώπινη εμπειρία, σχήματα και φόρμες από το παρελθόν και το παρόν και συνθέτουν έτσι τη σπασμένη πραγματικότητα που συγκροτεί το είναι μας.»

 

Καλλιτέχνες που συμμετέχουν:

Ζολωτάκης Αποστόλης, Κάπρου Ελένη, Κολιός Γιάννης, Κώτση Ανδριάνα, Μηλιώτης Δημήτρης, Σπανόπουλος Δημήτρης, Gartner Joachim, Kallan Canuto

& από την συλλογή του  Joachim Gartner:

Braque Georges, Chillida Eduardo, Gartner Joachim, Hartung Hans, Kokoschka Oscar, Penck A.R., Rauschenberg Robert, Serra Richard, Tapies Antoni, Tobey Mark,Vostell Wolf

ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ

The Fall, 1994, Ελένη Κάπρου

οξυγραφία, 30 x 27 εκ.

Έυα, 2019, Ανδριάνα Κώτση

ξυλογραφία, 131 x 55 εκ.

Σύνθεση 1, 2017, Δημήτρης Μηλιώτης

οξυγραφία, μονοτυπία, 50 x 50 εκ.

Magical Theatre (Steppenwolf), 2019, Γιάννης Κολιός

οξυγραφία, 60 x 50 εκ.

Tigerkatze, 1969, Oskar Kokoschka

λιθογραφία, 73 x 55 εκ.

* Out-of-round X, 1999, Richard Serra

novaton-print, 69 x 59 εκ.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Kourd Gallery
Κασσιανής 2, Αθήνα